Just another WordPress.com site

Arkiv för januari, 2011

Syfte: syftet med laborationen är att ta reda på vilka faktorer som påverkar friktionens storlek.

Hypotes: Det som avgör vad som är mycket friktion är: Hur ojämnt underlag, ytan hos föremålet, tyngden, jag tror att av varje extra Newton i gravitiaon blir det (0,1 mer N) i friktion.

Material:Dynometer

Träkloss vikt 1,1 N

Vikt 1 N

Laminat skiva

klinkers golv

massonit

utförande: Vi började med att väga de olika materialen, dra trälklossen mot de olika ytorna. Dra sen träklossen med vikt på för att se om friktionen blir starkare desto tyngre föremålet är(ytan är lika stor)

Resultat:

Slutsats: Jag ser att det ökar med 0,3 varje gång.

Hårlabb

Syfte:ta reda på om ett tjockt hårstrå är starkare än ett tunt.

Hypotes: jag tror att det tjocka hårstrået är starkare.

Material: Tejp, dynamometer, hårstrå, micrometer.

Utförande: jag drog av ett hårstrå. Sen mätte vi hur tjockt det var med hjälp av en micrometer. Sedan använde jag en dynamometer för att se hur starkt hårstråt var.

Resultat:


Slutsats: Man ser att desto tjockare hårstrå desto starkare är hårstrået.

Men så är det inte alltid, t.ex. ”Osse” som har runt 0,4 mm tjockt hår men inte starkare

än Sebbe och Sofie som trots att de inte har tjockt hår har väldigt starkt. Detta kan bero på olika hårproukter eller om man har långt eller kort hår. Om man tittar på resultat diagrammet ser man att desto tjockare hår desto starkare är det.

Fall 5

Inträdesbiljett för fall 5


Fall 3

Etikettmoln